Jak městys slíbil, provedl jsme kompletní opravu ulic Za Dráhou a Lánská. Jde o první letošní investiční akci. Provedla ji firma Telsig, s.r. o. a vyšla cca na milion korun. „Tuto opravu financujeme ze svého rozpočtu, dotaci na ni nečerpáme. Rekonstrukcí ulic plníme jednak svůj volební program, ale hlavně se snažíme, aby se lidem u nás v obci dobře žilo,“ říká starosta Marek Semerád. V závislosti na získaných dotacích v letošním roce chce městys ještě provést opravu ulice Za Štěpnicí, Pod Beránkem a u nové mateřské školy. Počítá i s opravou silnic v Cerhýnkách. Konkrétní harmonogram bude zveřejněn v červnu, dříve ve věci výše zmíněných dotací jasno nebude.