Dlouho připravovaný projekt regenerace Borečku, který již v roce 2018 připomínkovala veřejnost, se konečně realizuje. Výběrové řízení vyhrála zahradnická firma pana Posoldy ze sousedních Ratenic. Městys na realizaci akce obdržel dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Mezilesí, kam z iniciativy starosty vstoupil zhruba před pěti lety. „Tak pevně věřím, že výsledná podoba se nám všem bude líbit,“ řekl starosta Marek Semerád.