Zasedání zastupitelstva proběhne  31 července od 18 hodin v environmentálním centru. Projednávat se bude například cenová nabídky na prodeje pozemků, výběrové řízení na sběrný dvůr, řád veřejného pohřebiště apod.