V minulosti jsme my, myslivci, uvítali obnovu některých polních cest formou alejí. Technický vzhled krajiny našeho okolí mohl získat něco málo nazpět ze své malebnosti první poloviny minulého století.

Bohužel tragická nepřízeň počasí minulých let, ke které se nad Cerhýnkami přidala i lidská bezohlednost, si vybrala svou daň a aleje se obnovují velmi pomalu.

Členům našeho spolku není tato situace lhostejná, proto jsem nabídl panu starostovi, že se pokusíme situaci zlepšit. Tento náš návrh byl přijat s povděkem.
Jak jsme slíbili, tak jsme 18. 4. 2020 učinili. Opravili jsme staré kůly, které měly roční, maximálně dvouletou životnost, ošetřili je proti hnilobě starodávným způsobem – opálením (uvidíme, jak se osvědčí). Ochranu jsme použili stávající plastovou z uhynulých stromků. Kůly jsme ve většině případů dali nadstandardně po dvou ke stromku a ochranu připevnili drátem. Stromky jsou tak více ochráněny proti poškození srnci při označování teritoria. Standardní způsob ochrany je bohužel často v tomto ohledu nedostatečný.

Díky pochopení pana Hrušky z Velimi, který nám za velmi výhodnou protislužbu již pravidelně poskytuje stromky na výsadbu, je výsledkem 32 nových ovocných stromků v aleji od Cerhýnek směrem na „Černý“.

Stromky jsou záměrně rozmístěny tak, aby vyplnily největší mezery (jedna byla i 100 m dlouhá) v aleji, a napomohli tak k „neukrajování“ cesty zemědělskou technikou.
Takto se nám podařilo zcela zdarma poopravit dvě třetiny této aleje. Rád bych připomněl, že městys Cerhenice a jeho občany to nestálo ani korunu.

Mimochodem, minulý rok jsme s výraznou pomocí našeho dětského kroužku vysadili více než dvě desítky stromků. Většinu z nich do alejí, těsně pod Cerhýnkami. Tam se letos zazelenaly všechny. V aleji nad Cerhýnkami byly téměř všechny zničeny většinou bezohledným hospodařením.


Vlasta C.