Komise pro občanské záležitosti popřála jménem obce manželům Folbegrovým k zlaté svatbě. Tak ještě jednou: hodně štěstí, lásky a především zdraví. Klobouk dolů, obdivuhodné výročí,“ uvedl starosta Marek Semerád.