Cerhenice obdržely dotaci na vybudování sociálního bydlení ve výši 13,6 miliónu Kč od Integrovaného regionálního operačního programu MMR. Díky ní vznikne z bývalé ubytovny čp. 146 v areálu cukrovaru 11 sociálních bytů. Celkové náklady na rekonstrukci jsou dle projektanta ing. Třosky 15,2 miliónu Kč. Vlastní zdroje k dotaci ve výši 1,6 miliónu Kč spolu s odkupem nemovitosti ve výši necelých 2 miliónu Kč bude hradit obec z vlastního rozpočtu, případně z úvěru, který se bude splácet nájemným za jednotlivé byty. „Podobný model jsme si již vyzkoušeli při výstavbě bytů Na Palouku,“ uvedl starosta Marek Semerád. „Jsem rád, že převod bývalého cukrovaru do majetku obce a jeho postupná rekonstrukce z evropských peněz jde podle plánu. Přesto, že nás čeká ještě hodně práce, jsou první výsledky již vidět,“ dodal.